Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XIII - 24-10-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /13, 4 KB plik: /13, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 6045 KB plik: pdf, 6045 KB

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 24 października 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Informacja o realizacji uchwały w sprawie wspierania szkół wyższych.
5) Ocena aktualności i stopnia realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji.
6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2018/19, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka z 26 września 2019 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 212),
2. wyboru ławników do Sądu Rejonowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 213),
3. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 214),
4. wyboru ławników do Sądu Okręgowego Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku na kadencję 2020-2023 (druk nr 215),
5. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 221),
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 222),
7. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 223),
8. braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 216),
9. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 218),
10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku (druk nr 219),
11. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok” (druk nr 220),
12. określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 224),
13. rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2019 r. na Dyrektor Żłobka nr 1 Płocku (druk nr 217).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Odpowiedzi na interpelacje.
13) Sprawy różne.
14) Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XIII - 24-10-2019
data publikacji: 
czwartek, 17 października 2019, godz. 10:50
ostatnia zmiana: 
czwartek, 17 października 2019, godz. 10:50 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 815

Stopka