Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3933/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  08 września2005r.

w sprawie :  wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Bielskiej stanowiącej własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U.2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz.2782) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym   nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 147/22  o   pow. 14 m2  przy  ul. Bielskiej w Płocku  dla Mieczysławy i Stanisława Jankowskich zam. ...*  z przeznaczeniem pod usługi dla ludności w celu wykonanie wejścia do budynku wielorodzinnego wraz z dobudową schodów zewnętrznych na okres 3 lat od daty podpisania umowy dzierżawy

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości  4,25  zł/m2/m-c plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3933/05 z dnia 08 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 570

Stopka