Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr 144/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Polityki Społecznej w składzie jak niżej:

1.   Marek Krysztofiak
2.   Józef Czurko
3.   Tomasz Korga
4.   Andrzej Nowakowski
5. Zygmunt Buraczyński
6. Wojciech Hetkowski
7. Anna Kossakowska
8. Piotr Nowicki
9. Grażyna Opatrzyk
10. Andrzej Rokicki
11. Małgorzata Rybicka
12. Jacek Szubstarski


§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 144/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:05
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 739

Stopka