Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 123/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej za wieloletnią pracę na rzecz płockiego samorządu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 Artur Jaroszewski

 

 

Uzasadnienie

 

Pani Barbara Szurgocińska rozpoczęła pracę w samorządzie w 1977 roku  (z 2- letnią przerwą na pracę w Urzędzie Skarbowym), zajmując m.in. stanowiska Kierownika Wydziału Finansowego, Naczelnika Wydziału Finansowego, aż do objęcia w 1995 roku stanowiska Skarbnika Miasta Płocka. W Urzędzie Miasta Płocka przepracowała 35 lat, zaś  funkcję Skarbnika Miasta Płocka  pełniła przez ponad 19 lat. 

Jako Skarbnik Miasta dwukrotnie dokonała emisji obligacji komunalnych – w 2000 oraz w 2004 roku. Aktywa te przeznaczono na realizację inwestycji miejskich, co niewątpliwie przyczyniło się do społeczno - gospodarczego rozwoju miasta Płocka. Ponadto dokonała emisji obligacji komunalnych w 2013 r., które pozwoliły zapewnić miastu stabilność finansową. Potwierdzeniem powyższego jest coroczna pozytywna ocena wiarygodności  kredytowej, oceniona przez niezależną agencję ratingową - Fitch Ratings.  

Do osiągnięć Pani Barbary Szurgocińskiej zaliczyć też można wdrażanie i realizowanie - jako w jednym z niewielu miast w Polsce - budżetu zadaniowego od 2003 roku. Konsekwencją tak funkcjonującego budżetu jest również nadzór finansowy pełniony przez Panią Barbarę Szurgocińską w stosunku do jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej, realizujących zadania gminy i powiatu.

Pani Barbara Szurgocińska od wielu lat wykonywała zadania z zakresu polityki finansowej miasta Płocka, ustalania i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu. Była Głównym Księgowym budżetu miasta Płocka.

W 2010 roku została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalem Złotym za długoletnią służbę, zaś  w 2013 r. Prezydent Miasta Płocka wyróżnił Panią Barbarę Szurgocińską  Płockim Medalem Laude Probus. 

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 123/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:01
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:02 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 743

Stopka