Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 16.12.2008 r.


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA

Wnioskuję o zmianę zapisu w uchwale Nr 190/XIII/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz  wysokości opłaty manipulacyjnej. W paragrafie 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały funkcjonuje zapis o opłacie manipulacyjnej ustalone na poziomie 10%. W przypadku , gdy dziecko lub osoba dorosła korzysta ze środków transportu zbiorowego nie mając przy sobie legitymacji uprawniającej do przejazdu ulgowego i przedłoży stosowny dokument w ciągu 3 dni roboczych do biura Komunikacji Miejskiej w Płocku, Spółka odstąpi od poboru stosownej opłaty.

UZASADNIENIE

Mój wniosek wynika z faktu, iż osoba musi dokonać wszelkiej staranności, aby w wyznaczonym terminie przedłożyć osobiście stosowne dokumenty, w związku z powyższym Komunikacja nie ponosi opłat np. z tytułu  wysyłki korespondencji, stąd opłata manipulacyjna w tym przypadku nie ma odzwierciedlenia w ponoszonych kosztach. Dlatego proszę o uwzględnienie zmiany zapisu w powyższej uchwale. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż podobna sytuacja może również wystąpić w przypadku emerytów i rencistów, którzy mają przy sobie ważną legitymację ZUS, jednak na tym dokumencie brakuje zdjęcia. Często spotykam się z sytuacją, gdy starsze osoby, aby nie zgubić dowodu osobistego po prostu go ze sobą nie biorą. W tym przypadku nakładane są mandaty karne na te osoby. Proszę o uwzględnienie również w tym przypadku, gdyby osoba w ciągu 3 dni roboczych przedłożyła stosowny dokument ze zdjęciem do Komunikacji Miejskiej, Zarząd odstąpi od pobrania należności za mandat.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Violetta Kulpa / 2008-12-16 / 981
data publikacji: 
poniedziałek, 05 stycznia 2009, godz. 08:01
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 stycznia 2009, godz. 08:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
60 645 813

Stopka