Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 406/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 65,18 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym o pow. 33,92 m2 mieszczących się w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2a, stanowiących własność Gminy Płock Zarządowi Miejskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na Klub Profilaktyki Środowiskowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 65,18 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym o pow. 33,92 m2 mieszczących sie przy ul. Dobrzyńskiej 2a Zarządowi Miejskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na Klub Profilaktyki Środowiskowej na okres 1 roku, począwszy od 1.04.2007 r.

§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w lokalu użytkowego wraz z piwnicą w wysokości 1,00 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokali.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 406/07 z dnia 20 marca 2007r.
data publikacji: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:42
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 marca 2007, godz. 09:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 521

Stopka