Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 325/07

Zarządzenie Nr 3969/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 03-06 października 2005 roku przedstawicieli miasta Płocka do Ribe w Danii w związku z programem Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) w związku z §39 ust. 1 i 2 pkt.4 Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. z 2003 r., Nr 48, poz. 1306) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2152/2004 z dnia 23.07.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam skład delegacji miasta Płocka na wyjazd do Ribe (Dania) w dniach 03-06 października 2005 r.:
1.Witold Rogowiecki – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Płocka
2.Tomasz Malowaniec – Referent Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Płocka

§ 2

Cel wyjazdu: uczestnictwo w spotkaniu roboczym w ramach projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, które odbędzie się w dniach 4 – 5 października br. w Ribe w Danii

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, zad. 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi), dział 750, rozdział 75075,  §4420.   

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3969/05 z dnia 20 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:34
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:34 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 559

Stopka