Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3936/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  08 września   2005r.
         

w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu  stanowiącego własność Gminy Płock  przy ulicy  Armii  Krajowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281, poz.2782), Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej  o pow. 8 m2   zlokalizowanej jako część działki nr  293/25  przy ulicy Armii  Krajowej w Płocku z przeznaczeniem na  ustawienie reklamy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Handlowo-Usługowego, Hurtownia Elektrotechniczna „Amper” Cwalina i S-ka, Spółka jawna  w Płocku, ul. Żyzna  1   na okres  od 01.09.2005r. do  31.08.2006r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości określonej w §1 w wysokości  22zł./m2/m-c plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3936/05 z dnia 08 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:33
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 545

Stopka