Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 32/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 rokuw sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w
Płocku od 2000 roku.


Na podstawie art. 6 ust.1, art. 7 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 8 ust. 2 i art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958) - Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W Uchwale Nr 384/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie przyjęcia programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w Płocku od 2000 roku, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 627/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku, Nr 764/XXXVI/01 z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 948/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku, Nr 1057/LI/02 z dnia 26 marca 2002 roku i Nr 1106/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku wprowadza się zmianę w załączniku do Uchwały Nr 1175/LVIII/02 z dnia 9 października 2002 roku o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliraddrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 32/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 544

Stopka