Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Radna Miasta Płocka:                                                                         04. 06.2018r.
Daria Magdalena Domosławska
               


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji :
Wprowadzenie systemu oznakowania poziomego i pionowego na ścieżkach rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych  dla rowerzystów np. gdzie ścieżka rowerowa przerywa swoją ciągłość a jej kontynuacja została zaprojektowana po drugiej stronie ulicy.


Uzasadnienie interpelacji:
Rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych na terenie Płocka ma wiele zalet zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Widoczny jest ogromny wzrost ruchu rowerzystów na terenie miasta i powiatu.
Niestety coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem rowerzystów, są one czasami tragiczne.
Ubolewam nad tym, że wielu rowerzystów nie przestrzega podstawowych przepisów i zasad korzystania ze ścieżek rowerowych i ulic. Uważam, że należy niezwłocznie podjąć działania edukacyjne bez względu na wiek rowerzystów – wybór formy pozostawiam ekspertom (broszura, szkolenia podczas eventów rowerowych itp.). Działania edukacyjne obecnie prowadzą szkoły, Straż  Miejska oraz Policja ale panująca „moda na rowery” powoduje konieczność intensyfikacji tych działań. Należy wprowadzić również większy nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez rowerzystów, kierowców i pieszych przez służby porządkowe. 
Najważniejszą i niezbędna  rzeczą jest jednak moim zdaniem konieczność opracowania (lub rozszerzenia istniejącego już) „Systemu oznakowań poziomych na ścieżkach rowerowych”. Uważam, że na płockich ścieżkach rowerowych brakuje oznakowań poziomych, które sygnalizowałyby np. że rowerzysta zbliża się do ruchliwej drogi wyjazdowej z osiedla lub do miejsca  będzie konieczność kontynuowania jazdy ścieżką po drugiej stronie ulicy (są to np. akustyczny znak ostrzegawczy w poprzek ścieżki rowerowej). Zastosowanie akustycznego znaku ostrzegawczego zwróci uwagę rowerzystów na niebezpieczeństwo. Takie niebezpieczne miejsca gdzie ścieżka rowerowa zmienia stronę ulicy i wymusza na rowerzyście jej przekroczenie to m.in. ul. Dobrzykowska, ul. Portowa, ul. Kutnowska, ul. Nowickiego/ul. Gościniec. Proszę również o rozważenie w tych miejscach innych  rozwiązań nakierowanych na zwiększenie ostrożności przez kierowców samochodów np. poduszki berlińskie. 
Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich niepożądanych zdarzeń z udziałem rowerzystów, ale uważam, że powinniśmy się wzorować na innych miastach np. Warszawa, Kraków, Wrocław, które już wprowadziły szeroki zakres oznakowani poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.
    Reasumując wnioskuję o:
-  niezwłoczne opracowanie  (lub rozszerzenia istniejącego już) „Systemu oznakowań poziomych na ścieżkach rowerowych” z uwzględnieniem akustycznych znaków ostrzegawczych oraz  pionowych znaków ostrzegawczych
- poprawę bezpieczeństwa w miejscach  gdzie ścieżka rowerowa zmienia stronę ulicy i wymusza na rowerzyście jej przekroczenie to m.in. ul. Dobrzykowska, ul. Portowa, ul. Kutnowska, ul. Nowickiego/ul. Gościniec.
- wprowadzenie intensywnych działań edukacyjnych dla rowerzystów, pieszych i kierowców przybliżających zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego.
- zwiększenie nadzoru przez służby porządkowe nad przestrzeganiem przepisów przez osoby korzystające ze ścieżek rowerowych, pieszych i kierowców
                                 Daria Domosławska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Daria Magdalena Domosławska / 2018-06-05 / 2387
data publikacji: 
wtorek, 12 czerwca 2018, godz. 12:23
ostatnia zmiana: 
wtorek, 12 czerwca 2018, godz. 12:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
51 561 549

Stopka