Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych.  BRK-03.

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Postępowanie wszczyna pismo konsumenta o udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne w sprawie konsumenckiej. Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy konsumenckiej (m.in. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznawców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania itp.)

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych, w tym wymagających zasięgnięcia opinii innych instytucji, termin rozpatrzenia sprawy może ulec wydłużeniu. O przyczynach wydłużenia czasu załatwienia sprawy, Miejski Rzecznik Konsumentów zawiadamia konsumenta. Podobnie, w razie braków wniosku np: brak podpisu, brak załączników do wniosku niezbędnych do zajęcia stanowiska, brak niezbędnych informacji o stanie faktycznym sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne, następuje w formie pisemnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta – Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 6 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 - Biuro Podawcze, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
data publikacji: 
czwartek, 02 września 2004, godz. 08:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:15 -> historia zmian  (31)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 042

Stopka