Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000 lub 1:500 - można zamówić na stanowisku nr 3 w BOK). W przypadku nowej zabudowy lub zagospodarowania terenu należy dostarczyć kopię mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cyt. "granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów”.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
3. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu.
4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
6. pełny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla terenów stanowiących grunty leśne.
7. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 107 zł.
- sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub dłużej zgodnie z art. 36 KPA.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95;
2. Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, tel: 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 024 367 14 66.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zmianami)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
data publikacji: 
środa, 20 lipca 2005, godz. 11:20
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 15:36 -> historia zmian  (32)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
53 503 008

Stopka