Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 5590/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2006r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku

Działając na podstawie art. 8 ust.2 pkt 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 5 ust. 5 i 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, r 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) zarządza sie co następuje:

§ 1

Opiniuje sie pozytywnie wniosek Pana Roberta Kowalskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Nr 2 w Płocku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora – Pani Ewy Koniecznej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza sie Dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 5590/06 z dnia 20 września 2006r.
data publikacji: 
czwartek, 28 września 2006, godz. 09:53
ostatnia zmiana: 
czwartek, 28 września 2006, godz. 09:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 586

Stopka