Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1618/12

Zarządzenie Nr 523/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd przedstawiciela miasta Płocka wraz z grupą pływaków do miasta Browary (Ukraina) na Międzynarodowe Zawody Pływackie, w dniach
23 - 29 kwietnia 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:
§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd pana Rolanda Burego - Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu wraz z grupą pływaków (lista osób stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) do miasta Browary na Ukrainie.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w Międzynarodowych Zawodach Pływackich organizowanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Kijowskiego Obwodu Państwowej Administracji oraz Browarską Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej, odbywających się w dniach 25 - 27 kwietnia 2007r.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, środki WPZ, dział 750, rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) oraz środki WKS, dział 926, rozdział 92695, §4420, zadanie 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 523/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
60 645 782

Stopka