Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących stanu technicznego urządzeń jak i wnioski z propozycją nowych ich lokalizacji wynikających z potrzeb 

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:
– uszkodzeń i zniszczeń słupów ogłoszeniowych, barier, ławek,
– stanu technicznego pojemników na odpady tj. koszy ulicznych
– wskazania lokalizacji uszkodzonych urządzeń,
– określenia wielkości i charakteru powstałych szkód,
– wykonania niezbędnych napraw urządzeń bądź ich wymiany z uwagi na bezpieczeństwo,
– propozycji nowych lokalizacji urządzeń - wynikających z potrzeb,
– dane personalne osoby zgłaszającej, telefon - w przypadku zgłoszenia wymagającego podjęcia natychmiastowych czynności.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOSC OPŁATY:  brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni  lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie dla właściwego podmiotu na usunięcie uszkodzeń i zniszczeń, pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock,Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku.;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 14:24 -> historia zmian  (26)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 344

Stopka