Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Projekty uchwał do pobrania

 

Porządek obrad    

1/ Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/ Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta Płocka z 19.12.2014 roku.

4/ Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta Płocka z 30.12.2014 roku.

5/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031,

2. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na 2015 rok,

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

b) odczytanie wniosków komisji stałych,

c) odczytanie opinii komisji stałych,

d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, 

e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,

3. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

4. wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu „Płockiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego”,

5. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017" oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017",

6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Okopowej w Płocku,

7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock przy ul. Urodzajnej (Obr. 1) w Płocku, 

8. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 8, położonej w Płocku (obr.2), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, 

9. uchylenia czterech uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

10. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów,

11. wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8/ Interpelacje i zapytania radnych.

9/ Odpowiedzi na interpelacje.

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 08:27
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 08:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 798

Stopka