Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 122/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Zduńskiej o numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, dla której prowadzona jest  księga wieczysta PL1P/00016596/4.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r poz. 518, poz. 659,poz. 805, poz. 906, poz. 822, poz. 1200) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Zduńskiej o numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej do dnia 21 grudnia 2094 roku, dla której jest prowadzona księga wieczysta PL1P/00016596/4 za kwotę  1 476 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący   

 Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 122/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:00
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 645

Stopka