Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 3919/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  05 września 2005 roku

w sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2004 rok,  Prezesowi Zarządu Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art . 10 ust. 1, 2, 7, 8  ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U.  z 2000 roku  Nr. 26, poz. 306; Dz. U.  z 2001 roku  Nr. 85, poz. 924,  Nr. 154, poz. 1799; Dz. U. z 2002 roku, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 roku Nr. 45, poz. 391, Nr. 60,  poz.535, Nr.180,  poz. 1759; Dz. U. z 2004 roku Nr. 116 poz. 1207) i w związku z Zarządzeniem Nr 3505/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów spółek prawa handlowego zarządzam, co następuje:

§ 1

Na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyznaje się  Pani Zofii Ulickiej  -  Prezesowi Zarządu Spółki w 2004 roku, nagrodę roczną  w wysokości stanowiącej 1,5 - krotność jej  przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zarządowi  Spółki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3919/05 z dnia 05 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:01
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka