Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Radna Miasta Płocka:                                                                            12.04.2018 r.
Daria Magdalena Domosławska


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji:
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć adaptacyjnych w Miejskich Przedszkolach”  na terenie miasta Płocka, które ułatwią małym dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska. 


Uzasadnienie interpelacji:
Adaptacja jest procesem przystosowania się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla małego dziecka przedszkole jest nowym środowiskiem. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziecka jak i dla rodziców/opiekunów.  Nowe, nieznane środowisko, u niektórych budzi to lęk, u niektórych wywołuje ciekawość i radość. Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu wiąże się z przyjemnymi uczuciami i przeżyciami, wówczas jest ono pozytywnie nastawione na odbiór otoczenia  i ludzi. Jest ufne i nie reaguje lękiem, gdy poznaje coś lub kogoś nowego.      
Gdy dziecko 4 letnie nagle znajduje się w miejscu, gdzie nie zna osób, przedmiotów, rytmu dnia jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Dzieci przychodzące do przedszkola znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci adaptuje się szybko i łatwo, ale są tez dzieci, które mają z tym duży problem.  Dzieci na nowe miejsce, sytuacje reagują w różny sposób np.: płaczem, krzykiem, ucieczką, wycofaniem, pozorną akceptacją, zaburzeniem funkcjonowania (moczenie nocne, jąkanie) itp.    Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne  warto przygotować dziecko do tej nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich.           

    W związku z powyższym proszę o opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć adaptacyjnych w Przedszkolach  Miejskich”  na terenie Płocka.                     Program adaptacyjny powinien być oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określać system wzajemnych oddziaływań  pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny. Opracowując program należy pamiętać, że dziecko w wieku przedszkolnym  charakteryzuje się dużym ładunkiem emocjonalnym. Realizując założenia programu należy tak dobrać metody i formy, by efekt był jak najlepszy (m.in. bazować na zabawie).                              Moim zdaniem program powinien zawierać:                    
- Dzień Otwarty Przedszkola (zwiedzanie budynku, spotkania organizacyjne);

- cykl zajęć adaptacyjnych  np. 5-7 spotkań  na tydzień (po 2-3 godz) przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola w różnych godzinach, tak aby umożliwić również rodzicom dzieci uczestnictwo w zajęciach.  Podobne rozwiązania prowadzone są w żłobkach.         Zdaję sobie sprawę, że program adaptacyjny nie gwarantuje dobrej adaptacji, lecz znacznie ją przyspiesza i ułatwia. W czasie dni adaptacyjnych dzieci poznają się nawzajem, rodzice zdobywają wiedzę na temat życia i pracy przedszkola, a nauczyciel poznaje i obserwuje dziecko. Zawiązuje współpracę z rodzicem.                   

Uważam , że program adaptacyjny powinien ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkola, uspokoić rodziców i zmniejszyć ich obawy. Nauczycielowi program adaptacyjny powinien pozwolić lepiej poznać dziecko, nawiązać współpracę z rodzicem dziecka. Wokół dziecka tworzy to klimat, pełen życzliwości, cierpliwości i  akceptacji. Tylko takie podejście do małego dziecka, rodzica/opiekuna leży u podstaw właściwej organizacji procesu adaptacyjnego.
            Zasadnym byłoby również prowadzenie obserwacji dziecka. Ewaluacją końcową powinny być wyniki ankiet przeprowadzonych wśród  rodziców dotyczące przebiegu procesu adaptacyjnego dziecka w przedszkolu.                           

Wiem, że obecnie płockie Przedszkola organizują wyłącznie Dni Otwarte Przedszkoli. Proszę o pochylenie się nad przedstawioną propozycją tj. potrzebą opracowania kompleksowego „Programu zajęć adaptacyjnych w Miejskich Przedszkolach” na terenie Płocka.

 


Daria Domosławska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Daria Magdalena Domosławska / 2018-04-13 / 2280
data publikacji: 
piątek, 13 kwietnia 2018, godz. 11:03
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 kwietnia 2018, godz. 11:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
48 302 537

Stopka