Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Radna Miasta Płocka:                                                                            12.04.2018 r.
Daria Magdalena Domosławska


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji:
Opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć adaptacyjnych w Miejskich Przedszkolach”  na terenie miasta Płocka, które ułatwią małym dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska. 


Uzasadnienie interpelacji:
Adaptacja jest procesem przystosowania się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków. Dla małego dziecka przedszkole jest nowym środowiskiem. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważny zarówno dla dziecka jak i dla rodziców/opiekunów.  Nowe, nieznane środowisko, u niektórych budzi to lęk, u niektórych wywołuje ciekawość i radość. Jeżeli początkowy okres pobytu dziecka w przedszkolu wiąże się z przyjemnymi uczuciami i przeżyciami, wówczas jest ono pozytywnie nastawione na odbiór otoczenia  i ludzi. Jest ufne i nie reaguje lękiem, gdy poznaje coś lub kogoś nowego.      
Gdy dziecko 4 letnie nagle znajduje się w miejscu, gdzie nie zna osób, przedmiotów, rytmu dnia jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane. Dzieci przychodzące do przedszkola znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci adaptuje się szybko i łatwo, ale są tez dzieci, które mają z tym duży problem.  Dzieci na nowe miejsce, sytuacje reagują w różny sposób np.: płaczem, krzykiem, ucieczką, wycofaniem, pozorną akceptacją, zaburzeniem funkcjonowania (moczenie nocne, jąkanie) itp.    Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne  warto przygotować dziecko do tej nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich.           

    W związku z powyższym proszę o opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć adaptacyjnych w Przedszkolach  Miejskich”  na terenie Płocka.                     Program adaptacyjny powinien być oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określać system wzajemnych oddziaływań  pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny. Opracowując program należy pamiętać, że dziecko w wieku przedszkolnym  charakteryzuje się dużym ładunkiem emocjonalnym. Realizując założenia programu należy tak dobrać metody i formy, by efekt był jak najlepszy (m.in. bazować na zabawie).                              Moim zdaniem program powinien zawierać:                    
- Dzień Otwarty Przedszkola (zwiedzanie budynku, spotkania organizacyjne);

- cykl zajęć adaptacyjnych  np. 5-7 spotkań  na tydzień (po 2-3 godz) przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola w różnych godzinach, tak aby umożliwić również rodzicom dzieci uczestnictwo w zajęciach.  Podobne rozwiązania prowadzone są w żłobkach.         Zdaję sobie sprawę, że program adaptacyjny nie gwarantuje dobrej adaptacji, lecz znacznie ją przyspiesza i ułatwia. W czasie dni adaptacyjnych dzieci poznają się nawzajem, rodzice zdobywają wiedzę na temat życia i pracy przedszkola, a nauczyciel poznaje i obserwuje dziecko. Zawiązuje współpracę z rodzicem.                   

Uważam , że program adaptacyjny powinien ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkola, uspokoić rodziców i zmniejszyć ich obawy. Nauczycielowi program adaptacyjny powinien pozwolić lepiej poznać dziecko, nawiązać współpracę z rodzicem dziecka. Wokół dziecka tworzy to klimat, pełen życzliwości, cierpliwości i  akceptacji. Tylko takie podejście do małego dziecka, rodzica/opiekuna leży u podstaw właściwej organizacji procesu adaptacyjnego.
            Zasadnym byłoby również prowadzenie obserwacji dziecka. Ewaluacją końcową powinny być wyniki ankiet przeprowadzonych wśród  rodziców dotyczące przebiegu procesu adaptacyjnego dziecka w przedszkolu.                           

Wiem, że obecnie płockie Przedszkola organizują wyłącznie Dni Otwarte Przedszkoli. Proszę o pochylenie się nad przedstawioną propozycją tj. potrzebą opracowania kompleksowego „Programu zajęć adaptacyjnych w Miejskich Przedszkolach” na terenie Płocka.

 


Daria Domosławska
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Daria Magdalena Domosławska / 2018-04-13 / 2280
data publikacji: 
piątek, 13 kwietnia 2018, godz. 11:03
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 kwietnia 2018, godz. 11:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
145

Stopka