Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 461/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

  Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 zmiany 2002.23.220; 2002.62.558; 2002.113.984; 2002.153.1271; 2002.200.1688; 2002.214.1806; 2003.162.1568) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. 86. 804;  2003. 60. 535;  2003. 170. 1652), Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie za rok 2003 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003r. 86. 804;  2003. 60. 535;  2003. 170.1652) rzecznicy konsumentów zostali zobowiązani do przedkładania w terminie do 31 marca każdego roku, radzie miasta do zatwierdzenia, rocznego sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.
Sprawozdanie składane jest po raz kolejny.
Przedmiot niniejszego sprawozdania nie stanowi prawa miejscowego, a zatem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 461/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
data publikacji: 
czwartek, 01 kwietnia 2004, godz. 12:27
ostatnia zmiana: 
czwartek, 01 kwietnia 2004, godz. 12:27 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 668

Stopka