Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3997/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 września 2005r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie na rok szkolny 2005/2006 stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku.

Działając na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz w związku z art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 259, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pani Krystyny Kijek - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku o powierzenie na rok szkolny 2005/2006 stanowiska wicedyrektora - Pani Elżbiecie Wiśniewskiej - Wałaszewskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3997/05 z dnia 28 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 07 października 2005, godz. 13:51
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 października 2005, godz. 13:51 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 537

Stopka