Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 611/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Straży Miejskiej w Płocku na 2007 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175, poz.1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337), Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok; oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka,
zarządzam co następuje:

§ 1.
Zaakceptować plan finansowy rachunku dochodów własnych Straży Miejskiej w Płocku na 2007 rok po dokonanych zmianach stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Upoważnić Komendanta Straży Miejskiej w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego rachunku dochodów własnych Straży Miejskiej na 2007 rok po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.
Zobowiązać Komendanta Straży Miejskiej w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 273/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Straży Miejskiej w Płocku na 2007 rok.


§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 611/07 z dnia 17 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 598

Stopka