Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 863/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta Płocka.  

 

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 19 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zasady i tryb prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie miasta Płocka, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 863/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
data publikacji: 
środa, 27 sierpnia 2014, godz. 14:17
ostatnia zmiana: 
środa, 27 sierpnia 2014, godz. 14:17 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 639

Stopka