Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3383/09

Zarządzenie Nr 3921/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 6 września 2005r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), § 17 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku,  Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku o 2,25 etatu od dnia 1 października 2005 roku.

§ 2.

Limit zatrudnienia w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
10,25 etatu w okresie do dnia zakończenia przebywania na urlopie wychowawczym zastępowanego pracownika jednostki,
9,25 etatu od dnia zakończenia przebywania na urlopie wychowawczym zastępowanego pracownika jednostki.

§ 3.

Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85226 –  Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3921/05 z dnia 06 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:04
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 539

Stopka