Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2754/08
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 4234/10

Zarządzenie Nr 3970/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 września 2005r.

w sprawie  zmiany zarządzenie Nr 3192/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2005r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz kierownikom żłobków  prowadzonych przez  miasto Płock.

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U, Nr 142, poz. 1591 z 2001r; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 48 ust. 2 i art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  Nr 142, poz. 1592 z 2001r; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759)  zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3192/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2005r. dodaje się :
W rubryce Lp dodaje się pozycję: „  67”.
W rubryce placówki dodaje się zapis o treści: ”Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia”.
W rubryce adres dodaje się  zapis  o treści: „ul. Kolegialna 23”

§ 2

Tekst jednolity załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3192/05 Prezydenta Miasta Płocka zostaje dołączony do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 2005r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3970/05 z dnia 22 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 10:53
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 10:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 529

Stopka