Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

                                                                 Płock, 02.01.2019 r.    

                                        
Tomasz Kominek


I N T E R P E L A C J ADotyczy: interpelacji nr WOP=I.ZO.0003.42.2018.AK z 13.12.2018 i odpowiedzi do niej MZD-DE.0020.87.2018.MG

W nawiązaniu do mojej interpelacji nr WOP=I.ZO.0003.42.2018.AK z 13.12.2018 i odpowiedzi do niej MZD-DE.0020.87.2018.MG z przykrością stwierdzam, że odpowiedź nie jest wyczerpująca i nie zawiera odpowiedzi na wszystkie moje pytania.
Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogą wewnętrzną zaś jest droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych. Przypominam jednocześnie, że zarówno utrzymanie, jak i budowa, przebudowa, remont, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należą do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Skoro jak wynika z moich ustaleń wskazany sięgacz jest własnością Gminy Płock i w ewidencji gruntów oznaczony jest jako droga to właśnie Gmina Płock powinna podjąć działania o jakie prosiłem w złożonej interpelacji. Dlatego jeszcze raz proszę o udrożnienie i utwardzenie przedmiotowego sięgacza ulicy Lisiej oraz podanie informacji jakie działania i w jakim terminie zostaną podjęte celem unormowania pasa drogowego ulicy Lisiej.
 Jednocześnie proszę o utwardzenie ulicy Lisiej destruktem asfaltowym w granicach obecnego (wąskiego) pasa drogowego, co nie powinno stanowić większego problemu.

Tomasz Kominek
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Tomasz Kominek / 2019-01-04 / 65
data publikacji: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 13:12
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 13:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 612

Stopka