Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1106/15

Zarządzenie Nr 1202/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13.01.2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o powierzchni 143,26  m2 wraz z używalnością pomieszczeń wspólnego użytku, mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na filię biblioteki


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 143,26 m2 wraz z używalnością pomieszczeń wspólnego użytku, liczonych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni, mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40 Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na filię biblioteki na okres 3 lat.


§ 2


1. Ustalić stawkę za najem pomieszczeń w wysokości  8,20 zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat z tytułu użytkowania lokalu. 

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1202/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:23
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 574

Stopka