Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1030/11

Zarządzenie Nr 602/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie: powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2007 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6010/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2006r.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,   Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337),  art. 4, ust. 1, pkt 3 i 22 oraz art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, ze zm. Dz. U. z 2004r. Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, z 2005r. Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, Nr 175 poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493, Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, po.1831, Nr 251, po. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320), a także art. 176, ust. 2 w związku z art. 131, ust. 2 i art. 153 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać Zespół do przeprowadzenia kontroli zadania publicznego „Od diagnozy do terapii” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” w Płocku dofinansowanego ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2007 w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej w składzie:
1.Ewa Łomicka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
2.Anna Kostun – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
3. Wanda Nowogórska – Wydział Skarbu i Budżetu

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 602/07 z dnia 17 maja 2007r.
data publikacji: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48
ostatnia zmiana: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 613

Stopka