Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 3943/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 9 września 2005r.

w sprawie odwołania i wyboru członków Zarządu Fundacji Płockiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr  214 poz. 1806 oraz Dz.U. z  2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203), w związku  z pkt. 6, 7, 8, 10 ppkt 1, 11 Statutu Fundacji Płockiej z siedzibą w Płocku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 21615 – postanawiam:

§ 1

Odwołać z dniem 31 sierpnia 2005 roku Zarząd Fundacji w składzie:
1.Pani Hanna Witt-Paszta
2.Pani Maria Zalewska-Mikulska
3.Pani Renata Mosiołek
4.Pani Anna Kossakowska
5.Pan Wojciech Majchrzak
6.Pan Marek Krysztofiak
7.Pan Piotr Kubera

§ 2

Powołać na okres dwuletniej kadencji trwającej od 1 września 2005 roku do 31 sierpnia 2007 roku siedmioosobowy skład Zarządu Fundacji.

§ 3

Do Zarządu Fundacji powołać następujące osoby:

1. Pan Piotr Kubera - osoba delegowana przez Prezydenta miasta Płocka
2. Pani Renata Mosiołek - osoba delegowana przez Prezydenta miasta Płocka
3. Pan Wojciech Majchrzak - osoba delegowana przez Prezydenta miasta Płocka
4. Pani Anna Kossakowska - osoba delegowana przez Komisję Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka
5. Pan Marek Krysztofiak - osoba delegowana przez Komisję Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
6. Pani Hanna Witt-Paszta - reprezentant środowiska
7. Pani Maria Zalewska-Mikulska - reprezentant środowiska

§ 4

Na przewodniczącego Zarządu Fundacji powołać Pana Marka Krysztofiaka..

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej Panu Piotrowi Kuberze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3943/05 z dnia 09 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 10:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 538

Stopka