Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGK - 02.

 

 

UWAGA: Ze względu na nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 01 lipca 2016 r. zapisy na kartach usług ulegną zmianie.

Dotyczy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Poprzez sieć uzbrojenia terenu należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami (art. 2 pkt 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Co najmniej 2 egz. projektu opracowanego na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
2. dane elektroniczne na płycie CD:
- projekt w formacie DXF z rozwarstwieniem na warstwy w układzie współrzędnych PL-2000,
- mapa z projektem w formacie PDF,
3. Przed dokonaniem czynności koordynacyjnych pobiera się opłatę zgodnie z tabelą nr 16 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument obliczenia opłaty należy uzyskać w Zespole Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (pokój B6 i B7).

Wniosek z załącznikami składa inwestor lub  projektant w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 2.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Wysokość opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie  z tabelą nr 16 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dokument Obliczenia Opłaty

W sprawie wysokości opłat należy kontaktować się bezpośrednio z osobami prowadzącymi sprawę.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, parter) lub przelewem na konto: Bank PKO BP Oddział w Płocku nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: koordynacja dokumentacji projektowej, odpis protokołu narady koordynacyjnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629).
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGK - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 15 lutego 2017, godz. 10:36 -> historia zmian  (64)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 791 312

Stopka