Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.

 

 

Dotyczy koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Poprzez sieć uzbrojenia terenu należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami (art. 2 pkt 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Co najmniej 2 egz. projektu opracowanego na planie sytuacyjnym, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
2. dane elektroniczne na płycie CD:
- projekt w formacie DXF z rozwarstwieniem na warstwy w układzie współrzędnych PL-2000,
- mapa z projektem w formacie PDF,
3. Przed dokonaniem czynności koordynacyjnych pobiera się opłatę zgodnie z tabelą nr 16 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokument obliczenia opłaty należy uzyskać w Zespole Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu (pokój B6 i B7).

Wniosek z załącznikami składa inwestor lub  projektant w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Wysokość opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie  z tabelą nr 16 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dokument Obliczenia Opłaty

W sprawie wysokości opłat należy kontaktować się bezpośrednio z osobami prowadzącymi sprawę.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, parter) lub przelewem na konto: Bank PKO BP Oddział w Płocku nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: koordynacja dokumentacji projektowej, odpis protokołu narady koordynacyjnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4480/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, godz. 14:48 -> historia zmian  (74)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 377

Stopka