Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).


Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.

 

Poprzez sieć uzbrojenia terenu należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami (art. 2 pkt 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Wniosek inwestora lub projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Projektanta dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu

WYMAGANE DOKUMENTY:                                
- skan projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (pliki w formacie PDF),
- projekt w postaci elektronicznej (pliki w formacie dxf).
Dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej oceny projektu usytuowania sieci.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Wysokość opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie  z tabelą nr 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.).
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty z tego tytułu można dokonać:
    • w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
    • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
    • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę należy wnieść za pomocą płatności elektronicznej dostępnej w Portalu Projektanta po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zakończona przekazaniem drogą elektroniczną odpisu protokołu narady koordynacyjnej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni, w przypadku kolizji termin może się wydłużyć

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
    • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 726 ze zm.).
    • Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4480/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 05 sierpnia 2020, godz. 10:43 -> historia zmian  (82)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 543

Stopka