Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Małgorzata Ogrodnik
Imię i nazwisko


19.02.2020r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego.


Uzasadnienie interpelacji:

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz złożoną petycją podpisaną przez 110 wnioskodawców  zwracam się z prośbą o montaż sygnalizacji świetlnej na ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Podchorążych.
Wnioskodawcy podnoszą, że tylko w tym roku miały miejsce następujące zdarzenia:
- w dniu 31.01.2020r. miał miejsce wypadek podczas którego ustępujący pierwszeństwa pieszemu pojazd został uderzony przez jadący za nim pojazd dostawczy wskutek czego kierowca pojazdu, który zachował się prawidłowo został poszkodowany,
- kolejne zdarzenie miało miejsce już 14.02.20120r. podczas którego zostało potrąconych i przewiezionych do szpitala w celu hospitalizacji dwóch chłopców w wielu 14 i 16 lat.
Mieszkańcy zwracają uwagę, że wymienione zdarzenia miały miejsce jedynie w tym roku, jednak w ubiegłych latach wielokrotnie dochodziło do podobnych zdarzeń.
Mieszkańcy podnoszą, że przedmiotowe przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, znajduje się na głównej arterii miasta z bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów jaką jest ul. Piłsudskiego, a w tym miejscu ulica posiada po 3 pasy ruchu w każdym kierunku jazdy. Mieszkańcy zwracają uwagę na liczne wypadki i zagrożenia na tym przejściu dla pieszych, w tym częste wymuszanie pierwszeństwa i przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami. Składający prośbę wskazują, że zagrożeniem znacznie podwyższającym ryzyko wypadku jest szerokość jezdni z 3 pasami, ponieważ częstym zwyczajem jest, że ustępujący pieszemu pierwszeństwa przejścia pojazd, który się zatrzymuje przed przejściem jest wymijany przez jadący za nim lub jadący sąsiednim pasem pojazd, powodując najechanie na przechodzącego przez przejście pieszego.
Podsumowując należy w pełni podzielić i poprzeć stanowisko mieszkańców, że poprawić bezpieczeństwo na tym przejściu dla pieszych można tylko przez montaż sygnalizacji świetlnej, co z pewnością wzmocni bezpieczeństwo przechodniów i zapobiegnie kolejnym wypadkom.
Wraz z mieszkańcami proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

W załączeniu przedkładam otrzymaną prośbę wraz z listą 110 podpisów popierających wniosek. Ze względu na brak adnotacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osób podpisanych wnoszę o nieupublicznianie przekazanych załączników.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Działania w ramach remontów bieżących.
Małgorzata Ogrodnik
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Małgorzata Maria Ogrodnik / 2020-02-20 / 946
data publikacji: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 09:20
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 09:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 559

Stopka