Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2454/08

Zarządzenie Nr 1643/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 kwietnia 2004 roku.


w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 18 przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  postanawiam co następuje:


§ 1

1. Wyrazić zgodę Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Płocku na zmianę formy prawnej użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 18 o powierzchni 50,18 m2 z najmu na użyczenie.
2. Umowę użyczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1 należy zawrzeć na okres 3 lat.

§ 2

Zobowiązać biorącego do używania do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu tj. opłat za energię elektryczną, centralnego ogrzewanie, wodę itp.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1643/04 z dnia 05 kwietnia 2004r.
data publikacji: 
piątek, 09 kwietnia 2004, godz. 10:00
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 kwietnia 2004, godz. 10:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 557

Stopka