Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3960/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 3577/05 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 10.06.2005 r.

Na podstawie art. 30 ust, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U, Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r, Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. Załącznik Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1

Uchylić Zarządzenie nr 3577/05 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 10,06,2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajęcie pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 94,45 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 dla Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3960/05 z dnia 19 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 556

Stopka