Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 64/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Płock w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu i zmiany uchwały Nr 806/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 4 ust. 2 i § 6 ust 3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich– Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Do reprezentowania Gminy Płock w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu upoważnia się:

1/ Lecha Latarskiego
2/ Zygmunta Buraczyńskiego .
§ 2

W uchwale Nr 806/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Płock do Związku Miast Nadwiślańskich zmienionej uchwałą Nr 52/V/98 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 1998 r. i uchwałą Nr 393/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 r. § 4 skreśla się.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliraddrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 64/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 641

Stopka