Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosekdruki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 6,7.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Do ustalenia numerów porządkowych:

- wniosek o ustalenie numeru porządkowego – załącznik nr 1

- załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,

- załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.

2. Do wydania pisemnej informacji o numerze porządkowym:

- wniosek o wydanie pisemnej informacji o numerze porządkowym – załącznik nr 2.

3. Do wydania zaświadczenia o numerze porządkowym:

- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym: - załącznik nr 3

- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  opłata za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - 17 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego, pismo o numerze porządkowym – do 1 miesiąca
2. zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. złożenie wniosku - Biuro Obsługi Klienta, pl. Stary Rynek 1 – wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko nr 6,7,
2. zawiadomienie doręczane jest pocztą lub przez gońca do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w  sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

TRYB ODWOŁAWCZY:

- ustalenie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,

- zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

UWAGI:

1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.

3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, Urząd Statystyczny w Warszawie w celu aktualizacji rejestru terytorialnego TERYT.

4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

 


UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=10242478&rp=303)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 11:01 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 052

Stopka