Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 596/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Miodowej w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz. 2058,  z 2003r. Nr 80 poz.717, poz. 720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 121 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz. 177, Nr 92 poz.880, Nr 141 poz.1492) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

                                       
§1

                            
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  gruntu o łącznej pow.   10 m2 zlokalizowanego jako część działki Nr 220/1 przy ul. Miodowej w Płocku z przeznaczeniem pod tymczasowy garaż blaszany na okres 3 lat.

§2

  
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 596/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
data publikacji: 
wtorek, 02 listopada 2004, godz. 08:03
ostatnia zmiana: 
wtorek, 02 listopada 2004, godz. 08:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 690

Stopka