Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.

 

 

Wynajęcie lokalu mieszkalnego w związku z wnioskiem:
a) o podział lokalu 
b) o połączenie lokali
c) o powiększenie lokalu poprzez jego przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę

WYMAGANE  DOKUMENTY: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (w przypadku podziału lokalu oraz łączenia dwóch zamieszkałych lokali należy złożyć dwa wnioski),
- Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
- Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
- Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
- Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
- Szkic przedstawiający istniejący stan lokalu oraz stan powstały w wyniku połączenia, podziału lub powiększenia lokalu wraz z opinią administratora lokalu o dopuszczalności zmian i ich dodatkowych warunkach,
- Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
- Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 24 367 15 00.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami).
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
data publikacji: 
środa, 15 marca 2006, godz. 11:09
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 10:30 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 710

Stopka