Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


26.07.2019r.
data złożenia interpelacji



I N T E R P E L A C J A



Przedmiot, temat interpelacji: dot. stanu urządzeń, odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu spacerowego ciągu nadskarpowego i terenów zielonych skarpy, w tym skrzynek retencyjno-rozsączających poniżej spacerowego ciągu nadskarpowego.


Na prośbę mieszkańców proszę o sprawdzenie stanu urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (ujętych w system kanalizacji deszczowej), pochodzących z terenu spacerowego ciągu nadskarpowego i terenów zielonych skarpy, w tym skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1/13 obręb 11 Płock.
W sposób szczególny proszę o sprawdzenie stanu skrzynek retencyjno-rozsączających, zlokalizowanych na płockiej plaży nadwiślanej.

Proszę również o odpowiedź na pytania:
- czy po terenie, pod którym usytuowane są skrzynki retencyjno-rozsączające 
  przemieszcza się ciężki sprzęt, m.in. obsługujący imprezy nad Wisłą?
- jeśli tak – czy jest to dopuszczalne z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji
  skrzynek retencyjno-rozsączających?
- jaka komórka organizacyjna Urzędu Miasta nadzoruje prawidłowość eksploatacji i
  konserwacji urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych?


Uzasadnienie interpelacji:
Kilka lat temu Miasto Płock, na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, zleciło wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek retencyjno-rozsączających zlokalizowanych na dz. nr ewid. 1/13 obręb 11 Płock. Skrzynki są końcowym elementem urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu płockiej skarpy na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła w. Bartłomieja.
W ocenie mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie z tym tematem, istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwej eksploatacji niektórych urządzeń.
........................................................................................................................

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki: ........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................



Artur Jaroszewski




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Artur Robert Jaroszewski / 2019-07-26 / 528
data publikacji: 
piątek, 26 lipca 2019, godz. 13:53
ostatnia zmiana: 
piątek, 26 lipca 2019, godz. 14:04 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
65 000 415

Stopka