Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XII - 26-09-2019

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /12, 4 KB plik: /12, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 3943 KB plik: pdf, 3943 KB

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 września 2019 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
4) Gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka.
5) Informacja nt. funkcjonowania PZOZ Sp. z o.o. w Płocku – omówienie wyników finansowych za 2018 rok.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta Płocka z 29 sierpnia 2019 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039 (druk nr 210),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019 (druk nr 211),
3. zmiany Uchwały Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 783/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 r. (druk nr 198),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 199),
5. zmiany uchwały nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 (druk nr 200),
6. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. św. Wojciecha (druk nr 201),
7. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Urodzajnej (druk nr 202),
8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka (obr. 3) (druk nr 203),
9. nadania imienia VII Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 5 w Płocku (druk nr 204),
10. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock (druk nr 205),
11. nadania nazwy amfiteatrowi płockiemu (druk nr 206),
12. przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 207),
13. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 208),
14. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka (druk nr 209).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XII - 26-09-2019
data publikacji: 
czwartek, 19 września 2019, godz. 10:10
ostatnia zmiana: 
czwartek, 19 września 2019, godz. 10:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 821

Stopka