Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Podatek od nieruchomości
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek rolny
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek leśny
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Podatek od środków transportowych
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PKO BP w Płocku  84 1020 3974 0000 5302 0248 5043
 
Opłata od posiadania psów
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Niepodatkowe dochody Gminy Miasta Płocka
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Opłata skarbowa
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem bankowym).
 
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej gotówką można dokonać bez dodatkowych opłat:
1. w kasach Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek 1 czynnych poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.
2. we wszystkich placówkach pocztowych na terenie miasta Płocka,
3. we wszystkich oddziałach banku BGŻ na terenie miasta Płocka.
 
Niepodatkowe dochody Skarbu Państwa
PKO BP w Płocku 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903
 
Rachunek sum depozytowych (wadia, kaucje, sumy gwarancyjne, zabezpieczenie należytego wykonania umów)
PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982
 
Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne
(opłaty ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powielanych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów  i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Numery rachunków bankowych
data publikacji: 
środa, 18 marca 2009, godz. 14:37
ostatnia zmiana: 
piątek, 28 czerwca 2013, godz. 10:44 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 825 385

Stopka