Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 4176/16
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3229/17

Zarządzenie Nr 1993/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2004r.


w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska wicedyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Płocku.


Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt  2 i art. 32 ust.1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055)) w związku z art.5 ust.5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami z 1996 Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Dz.U. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Dz.U. Nr 117, poz. 759 i  Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Dz.U.Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Dz.U. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz.1966, z 2004r. nr 69, poz. 624, Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:


§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pani Barbary Rozumek - Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Płocku o powierzenie stanowiska wicedyrektora poradni - Pani Beacie Jaworskiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1993/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:18
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:18 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 654

Stopka