Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2331/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 września 2008r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2273/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zmienionego zarządzeniem Nr 2314/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Na postawie art.4 ust. 5, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr 76 poz 694 ze zm.), § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, przyjętego Zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16.07.2008 r. i pkt. 3 instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 sierpnia 2002 r. oraz § 30 Statutów Osiedli Miasta Płocka uchwalonych uchwałą Nr 365/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 126 poz. 4409 z dn. 27.07.2008r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.W § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 2273/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zmienionego zarządzeniem Nr 2314/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2008 roku datę “5 września” zmienić na “15 września”.
2.W § 3 datę “15 września 2008 r.” zmienić na “22 września 2008 r.”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2331/08 z dnia 03 września 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 listopada 2008, godz. 10:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 503

Stopka