Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 669/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2007r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 584/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Na podstawie art. 23712 i art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządzam, co następuje:

§ 1
W § 1 zarządzenia Nr 584/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 2. otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji upoważniam Henryka Łebkowskiego – p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Organizacyjnych.”
2) ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. W skład Komisji wchodzą:
1) Grzegorz Dziwota – przedstawiciel załogi;
2) Cezary Dzięcielski – przedstawiciel załogi;
3) Agnieszka Busz - przedstawiciel załogi;
4) Tadeusz Minkiel – członek - pracownik służby BHP;
5) Anna Waśniewska – Pietrykowska – lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami.”

§ 2
Na pierwszym posiedzeniu Komisja w nowym składzie wybierze spośród przedstawicieli załogi wiceprzewodniczącego.

§ 3
Pozostałe postanowienia zostają bez zmian.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 669/07 z dnia 30 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 398

Stopka