Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13. 
 

 

 Gminne lokale użytkowe wynajmowane są w trybie ustnego bądź pisemnego przetargu nieograniczonego, na czas nieoznaczony lub oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Ogłoszenia o organizowanych przetargach umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikaty i ogłoszenia.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości tel: 24 367 14 99.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.
- Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:02 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 846

Stopka