Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2366/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd reprezentacji miasta Płocka w judo oraz przedstawiciela miasta Płocka na XII Międzynarodowy Turniej Judo "Citta di Forli" w Forli (Włochy) w dniach 25-30 września 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007, zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008, zarządzam, co następuje:
§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd pani Marty Ludwikowskiej - inspektora w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą wraz z grupą judoków (lista osób stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) do Forli we Włoszech.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w XII Międzynarodowym Turnieju Judo "Citta di Forli", odbywającym się w dniach 27-28 września 2008r. w Forli.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, środki WPZ, dział 750, rozdział 75075, §4420, zadanie 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Załącznik do Zarządzenia nr 2366/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września2008r.

Lista grupy judoków:
1.Smorzewski Łukasz, trener
2.Bednarski Michał, ur. 1996 r., zawodnik UKS „Sensei”
3.Urbańska Monika, ur. 1996 r., zawodniczka UKS „Sensei”
4.Milczarski Hubert, ur. 1995 r., zawodnik UKS „Sensei”
5.Adamska Olga, ur. 1995 r., zawodniczka UKS „Eljot”
6.Włódarski Robert, ur. 1996, zawodnik UKS „Eljot”
7.Sobótka Tomasz, ur. 1992, zawodnik UKS „Eljot”
8.Bembenista Aleksandra, ur. 1996, zawodniczka UKS „Eljot”drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2366/08 z dnia 11 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 396

Stopka