Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, 25 czerwca 2020 r.


Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Dotyczy: Wybudowania publicznego, bezpłatnego parkingu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 242/1 i 243, położonych przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

Uzasadnienie:
W związku z interwencją Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” zwracam się z prośbą  o możliwość podjęcia stosownych kroków w sprawie wybudowania publicznego, bezpłatnego parkingu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr nr 242/1 i 243, położonych przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych, a będących własnością Gminy Miasta Płock.
Zgodnie z Uchwałą Nr 257/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 r.  w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Gwardii Ludowej, Wiejską, rzeką Brzeźnicą i stadionem Petrochemii w Płocku” działka o numerze ewidencyjnym gruntów 243 w ok. 95% zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem PZ, dla którego plan wyznacza teren publicznego parkingu naziemnego i ustala następujące warunki:
    1) linie rozgraniczające terenu podlegają uściśleniu stosownie do wartości kartograficznej planu, tj. w granicach tolerancji ± 1,0m,
    2) zakaz budowy obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektu stróżówki,
    3) obowiązuje zagospodarowanie terenu w 50% zielenią wysoką i niską z możliwością             wykorzystania istniejącego drzewostanu,
    4) ogrodzenie działki od strony ulicy i głównego ciągu spacerowego należy wykonać w jednolitym charakterze: ażurowe, wykonane z metalowych prętów (kutych lubpłaskowników), na słupkach metalowych lub murowanych z cegły ceramicznej:
    a) gabaryty: wysokość liczona od strony chodnika ulicy 1,50m, w tym podmurówka 0,40m,
    b) wyklucza się ogrodzenie wykonane z siatki, drewna, wszelkiego rodzaju prefabrykatów.
Mieszkańcy pobliskich bloków, to w większości osoby w podeszłym wieku, dla których pokonanie pieszo kilkudziesięciu metrów z parkingu podziemnego znajdującego się przy Pl. Celebry Papieskiej 1 do miejsca zamieszkania stanowi problem często z uwagi na zły stan zdrowia.
Ponadto, Mieszkańcy boją się zostawiać na w/w parkingu samochodów z uwagi na brak monitoringu na poziomie udostępnionym Mieszkańcom Płocka bezpłatnie do parkowania pojazdów oraz na zdarzający się wandalizm. We wrześniu 2018 r. zostało podpalone tam auto.
Wybudowanie parkingu na w/w działkach zdecydowanie w znaczny sposób poprawiłoby wizerunek Osiedla, przyczyniłoby się do polepszenia warunków życia, pozwoliłoby w sposób zorganizowany zaspokoić potrzeby Mieszkańców, wyeliminować dotychczasowe uciążliwości oraz powiększyć liczbę miejsc parkingowych.
W związku z powyższym proszę jak na wstępie.

 


Anna Derlukiewicz
          /-/
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Anna Derlukiewicz / 2020-06-25 / 1066
data publikacji: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020, godz. 11:15
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 czerwca 2020, godz. 11:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
49

Stopka