Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Grzegorz Lewicki
Radny
Rady Miasta Płocka


         Płock, 10.11.2009 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:
 Zwracam się do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na podstawie jakich przepisów Przewodniczący Rady Miasta Płocka podejmuje „decyzję o wyborze reprezentantów Rady Miasta na wyjazdy zagraniczne”? Czy decyzje te są konsultowane przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta Płocka np. z przewodniczącymi klubów radnych i wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Płocka?
2. Dlaczego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 22 października 2009 r. w składzie wszystkich ośmiu delegacji reprezentujących Radę Miasta Płocka w wizytach zagranicznych znaleźli się wyłącznie radni, którzy są członkami klubów: PiS, PSL i Naszego Miasta? Dlaczego w składzie tych delegacji nie znaleźli się nigdy radni będący członkami klubów radnych Platformy Obywatelskiej i Lewicy? Czy Pan Przewodniczący Rady Miasta Płocka uważa, że delegacje Rady Miasta Płocka w wyjazdach zagranicznych winne odzwierciedlać pluralistyczny skład Rady Miasta Płocka?


Uzasadnienie interpelacji:
 W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 23 października 2009 r. dotyczącą wyjazdów zagranicznych Radnych Rady Miasta Płocka, w piśmie nr WPZ 0057/3/09 z dnia 4 listopada 2009 r. Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Dariusz Zawidzki stwierdził, że „decyzję o wyborze reprezentantów Rady Miasta na wyjazdy zagraniczne podejmuje Przewodniczący Rady Miasta i przedstawia Prezydentowi Miasta na piśmie”. Ponadto, jako załącznik do cytowanego dokumentu, przedstawiono zestawienie wyjazdów zagranicznych Radnych Rady Miasta Płocka w okresie od 1 stycznia2007 roku do 22 października 2009 roku.  
 
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Nie dotyczy.

Załączniki:
 
Nie dotyczy.

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
 23 października 2009 r. złożyłem interpelację do Prezydenta Miasta Płocka dotyczącą wyjazdów zagranicznych Radnych Rady Miasta Płocka. W odpowiedzi, uzyskałem informację, że „decyzję o wyborze reprezentantów Rady Miasta na wyjazdy zagraniczne podejmuje Przewodniczący Rady Miasta i przedstawia Prezydentowi Miasta na piśmie”.

                                                                      /-/ Grzegorz Lewicki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Grzegorz Lewicki / 2009-11-13 / 1353
data publikacji: 
poniedziałek, 16 listopada 2009, godz. 14:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 listopada 2009, godz. 14:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
62 146 420

Stopka