Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym.  WZN - 05.

 

 

Sprzedaż lokali użytkowych prowadzona jest w nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały 678/XXXVIII/05 z 22-03-2005 r.

W trybie przetargowym sprzedawane są wolne od najmu komunalne lokale użytkowe wymienione w załączniku Nr 2 do uchwały.

Sprzedaż odbywa się w drodze:
- przetargu ustnego nieograniczonego
- przetargu ustnego ograniczonego
- przetargu pisemnego nieograniczonego
- przetargu pisemnego ograniczonego

W ogłoszeniu podaje się informacje dotyczące terminu, miejsca i warunków przetargu (w tym o terminie i sposobie wpłaty wadium).
Ogłoszenie o przetargu podaje sie do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
a) jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się dodatkowo w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest dzierżawiona nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej,
c) jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co najmniej dwukrotnie.
W przetargu nieograniczonym mogą brać udział zainteresowane osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości, terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu oraz po złożeniu oświadczenia w formie pisemnej o zapoznaniu się z regulaminem, przedmiotem i warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
W przypadku przetargu ograniczonego niezbędne jest również spełnienie dodatkowych warunków wynikających z ogłoszenia o przetargu.
Z regulaminem i warunkami przetargu, można zapoznać się w pok. nr  E-53 (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego) i tam na odpowiednim druku złożyć oświadczenie.
Wadium należy wpłacić zgodnie z warunkami podanymi w ogłoszeniu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: wadium, nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: zgodnie z ogłoszeniem o przetargu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z regulaminem i ogłoszeniem o przetargu

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: podpisanie  Notarialnej  umowy -kupna sprzedaży

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
data publikacji: 
środa, 03 stycznia 2007, godz. 14:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 stycznia 2019, godz. 10:10 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 420

Stopka