Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2325/16
Zarządzenie Nr 2334/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 września 2008r.

w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 511/10 o pow. 35 m2 położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 72 ust. 3 pkt. 5, art. 37 ust. 2 punkt 6 i art. 67 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 roku Nr 69 poz. 468 i nr 173 poz.1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej oznaczoną jako działka nr 511/10 o powierzchni 35 m2 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 469 położonej w Płocku przy ul.Dobrzyńskiej na okres równy terminowi prawa użytkowania działki nr 469 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

§ 2.

1. Ustala się cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działka nr 511/10 położonego przy     ul. Dobrzyńskiej w Płocku dla potrzeb ustalenia opłat z tytułu użytkowania     wieczystego w wysokości: 4 401,00 złotych.
2. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny gruntu tj. 1 100,25 zł.
3. Ustala się stawkę procentową opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1% ceny gruntu.
4. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2334/08 z dnia 03 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 402

Stopka