Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 8/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku
sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 16 b, art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
                                    Przewodniczący
                                             Rady Miasta Płocka


                                             Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 8/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 22 grudnia 2014, godz. 10:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 22 grudnia 2014, godz. 10:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 468 034

Stopka